سیدلی

خانهصنایعراه اندازی کارخانه تولید پفک نمکی در سبزوار

راه اندازی کارخانه تولید پفک نمکی در سبزوار

رایگان

دسته:

توضیحات

طرح تیپ ۵

راه اندازی کارخانه تولید پفک نمکی در سبزوار

طرح ذیل، طرح ایجاد کارخانه پفک نمکی با شیوه ای نوین و منحصر به فرد در استان خراسان رضوی و شهر سبزوار می باشد. در بخش اول این طرح، برای ۱۰ سال ابتدا تمامی هزینه ها و درآمدها (بر اساس قیمت محصولات مشابه) برآورد گردیده است. در بخش دوم طرح به وسیله معیارهای سنتی و مدرن  و به طور کامل و جامع مورد ارزیابی قرار گرفته است به طوری که بر اساس معیارهای سنتی، نرخ بازده کل سرمایه گذاری برابر ۵/۴۷% ، نرخ متوسط بازده سرمایه گذاری ۹۵% ، دوره برگشت سرمایه بدون لحاظ ارزش زمانی پول ۳ سال و ۴ ماه و ۲۲ روز و با لحاظ ارزش زمانی پول و نرخ بهره ی ۲۰% ، ۵ سال و ۴ ماه و ۷ روز می باشد. همچنین بر اساس معیارهای مدرن ارزیابی طرح های اقتصادی و با در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی ۲۰% ، ۳۱۲۳۱۶۱ = NPV ، نرخ بازده داخلی برابر ۳۴% و نسبت منافع به هزینه ها برابر ۰۷۶/۱ می باشد. همچنین در این بخش عامل تعدیل اطمینان محاسبه گردیده و ۹/۰ =  می باشد. لازم به ذکر است ظرفیت مورد انتظار تولید این طرح در سال اول ۸۰% ، در سال دوم ۹۰% و از سال سوم به بعد ۱۰۰% می باشد.

تمامی مطالب فوق دلالت بر آن دارند که این طرح از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و قابل اجراست.

امید است با عملی شدن طرح های صنعتی، کشاورزی و سایر طرح های مفید، در آینده ای نزدیک شاهد رشد چشمگیر استان سیستان و بلوچستان و ایران در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… باشیم.

اهداف تأمین مالی:

  • ایجاد بستری برای اشتغال مستقیم ۲۸ نفر و غیرمستقیم ۵۰ نفر
  • افزایش سطح تولید ملی
  • افزایش سطح سلامت خانواده ها با تأمین مواد اولیه سال

جداول مالی:

تولیداتسال اولسال دومسال سومسال چهارمسال پنجمسال ششمسال هفتمسال هشتمسال نهمسال دهم
شرح0.80.911111111
فروش کل91616103060114520128270143660160900180200201900226050253170
مواد اولیه68358770038545095702107200120050136454150600170700188897
حقوق و دستمزد3188358739864464499955986271702478688810
تعمیرات و نگهداری721812910110113128142159178201
انرژی3624174535165776457228978931001
پیش بینی نشده3631419645405084569464888253799889601004
اداری و فروش7738689641078119614491499177919912117
بیمه کارخانه67676767676767676767
استهلاک1590159015901590159015901590159015901590
استهلاک قبل از بهره برداری1102110211021102110211021102110211021102
جمع هزینه های تولید797928964299062109713122538137117156100171216193349204789
سود ویژه11824134181545818557211222378324100306843270148381

اعضا:

  • حمیدرضا فرخی
  • الیکا داوودی
  • امیر نجف زاده
  • محمد رضا اسکندری
  • سارا نگارون

حامیان:

تعداد حامیان عمده: ۱۹

تعداد کل حامیان پروژه: ۵۳

میزان جذب سرمایه
میزان پیشرفت پروژه

شروع تأمین سرمایه: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

 

پایان تأمین سرمایه: ۰۱ بهمن  ۱۳۹۸  

لینک پروفایل کاربری صفحات صاحب پروژه

شروع پروژه: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

 

پایان پروژه: ۰۱ بهمن  ۱۳۹۹  

شبکه های اجتماعی پروژه