سیدلی

خانهصنایعراه اندازی مرغداری گوشتی ۱۰۰۰۰ قطعه ای جیم آباد

راه اندازی مرغداری گوشتی ۱۰۰۰۰ قطعه ای جیم آباد

رایگان

دسته:

توضیحات

طرح تیپ ۱

راه اندازی مرغداری گوشتی ۱۰۰۰۰ قطعه ای جیم آباد

روند رو به افزايش جمعيت کشور ايجاب می کند که توليدات متناسب با نياز هاي غذايی بهبود و افزايش يابد ، که در اين راستا نقش توليدات گوشت سفيد بر همگان روشن است. بديهی است گوشت مرغ به سبب مزيتهاي فراوانی که دارد به عنوان منابع تأمين پروتئين می تواند در کشور مطرح و نياز عمومی را در اين زمينه مرتفع نمايد.

هدف اصلی اين طرح استحصال بخشی از توليدات گوشت مرغ استان طی ۵ دوره پرورش جوجه يکروزه در سال می باشد که جوابگوي بخشی از سرانه مصرف پروتئين در استان خواهد بود.

جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري طرح ۱۲۶۰۰ میلیون ريال مي باشد كه مبلغ ۵ میلیارد ريال آن سرمايه گذاري شده است و مبلغ ۷۶۰۰ میلیون ريال آن توسط کراودفاندینگ مبتنی بر سهام تآمین مالی می گردد.

نرخ بازده كل سرمايه گذاري طرح نيز تا بیش از ۱۰۰ درصد می باشد (در هر دوره حدود ۲۱ درصد) که دلالت بر آن دارد که این طرح از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و قابل اجراست.

امید است با عملی شدن طرح های صنعتی، کشاورزی و سایر طرح های مفید، در آینده ای نزدیک شاهد رشد منطقه جیم آباد، استان خراسان رضوی و ایران در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… باشیم.

اهداف تأمین مالی:

  • افزایش گردش سرمايه در کشور
  • ارز آوري
  • افزایش تولید ملی
  • تامين بخشی از پروتئين حيوانی مورد نياز کشور و خودکفائی در زمينه توليد گوشت سفيد
  • اشتغال ۵ نفر مستقیم و ۱۵ نفر غیر مستقیم

جداول مالی:

کل سرمایه گذاری طرح12600 میلیون ریال
سهم سرمایه پذیر 5000 میلیون ریال
سهام منتشر شده برای سرمایه گذاران کراودفاندینگ7600 میلیون ریال
هزینه ساختمان و تأسیسات7700 میلیون ریال
هزینه ماشین آلات و تجهیزات3100 میلیون ریال
هزینه حقوق پرسنل860 میلیون ریال
هزینه های پیش بینی نشده140 میلیون ریال
هزینه های جاری800 میلیون ریال
استهلاک740 میلیون ریال
ارزش تولیدات سالانه25500 میلیون ریال
میزان سود در هر دوره جوجه ریزی21/3 درصد

اعضا:

  • اعظم مولایی نژاد
  • معصومه مولوی زاده
  • اکبر فرهادپور

حامیان:

تعداد حامیان عمده: ۰

تعداد کل حامیان پروژه: ۰

میزان جذب سرمایه
میزان پیشرفت پروژه

شروع تأمین سرمایه: ۱۵ مهر ۱۳۹۹

 

پایان تأمین سرمایه: ۱۵ دی  ۱۳۹۹  

لینک پروفایل کاربری صفحات صاحب پروژه

شروع پروژه: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

 

پایان پروژه: ۰۱ بهمن  ۱۴۰۰  

شبکه های اجتماعی پروژه