سیدلی

خانهپروژه های عمومی شهری

پروژه های عمومی شهری

نمایش دادن همه 3 نتیجه

تصویر خالی

احداث پارکینگ طبقاتی طرقبه

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,200,000,000 تومان

تصویر خالی

احداث پارکینگ مکانیزه طبقاتی خیابان فلسطین مشهد

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,200,000,000 تومان

0%

 

تصویر خالی

پروژه تکمیل ایستگاه سلامت (خط ۲) قطار شهری مشهد

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,200,000,000 تومان