سیدلی

خانهصنایع

صنایع

مشاهده همه 2 نتیجه

تصویر خالی

راه اندازی کارخانه تولید پفک نمکی در سبزوار

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,200,000,000 تومان

0%

 

تصویر خالی

راه اندازی مرغداری گوشتی ۱۰۰۰۰ قطعه ای جیم آباد

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

1,200,000,000 تومان

0%