سیدلی

خانهاستارتاپ ها

استارتاپ ها

نمایش دادن همه 3 نتیجه

تصویر خالی

راه اندازی استارتاپ سرویس اشتراک سفر

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 50,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

تصویر خالی

راه اندازی تاکسی آنلاین

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان

تصویر خالی

راه اندازی نانوایی آنلاین

حداقل مشارکت 1,000,000 تومان

حداکثر مشارکت 500,000,000 تومان