بازار مسکن و محبوبیت سرمایه گذاری در آن

هرفرد در طول زندگی خود نیازهایی دارد که از اصلی ترین آنها می توان به نیاز به مسکن اشاره کرد در حقیقت مسکن در طول زندگی افراد نقشی حیاتی دارد و همواره تلاش برای تأمین این نیاز وجود داشته است.

 

با توجه به همین نیاز و در ادامه تقاضای بالا، سرمایه گذاری درحوزه مسکن از امنیت بیشتری نسبت به سایر حوزه های سرمایه گذاری برخوردار است و احتمال از دست دادن سرمایه اولیه در آن تقریبا وجود ندارد.

 

امنیت بالای سرمایه گذاری در مسکن و همچنین ریسک پایین، این صنعت را به یکی از پر طرفدارترین بازارها در ایران و حتی جهان تبدیل کرده است.

مداومت در افزایش قیمت مسکن در ایران به جذابیت این حوزه از سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران افزوده است.

یکی از دلایل انتخاب این بازار برای اولین پروژه جذب سرمایه توسط سیدلی همین جذابیت ها بود و با توجه به علایق سرمایه گذاران، مدل خونه به خونه در سیدلی تعریف شد.